สินค้าทั้งหมดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตงานไม้และแปรรูปไม้


200x200

กรอบรูปขนาด 4*6

120 บาท

ดูรายละเอียด

200x200

กรอบรูปขนาด 5*7

150 บาท

ดูรายละเอียด

200x200

โคมไฟไม้ไผ่สานขนาดเล็ก

350 บาท

ดูรายละเอียด

200x200

โคมไฟไม้ไผ่สานขนาดใหญ่

450 บาท

ดูรายละเอียด

200x200

โคมไฟกิ่งไผ่

400 บาท

ดูรายละเอียด

200x200

โคมไฟกิ่งไผ่แขวน

250 บาท

ดูรายละเอียด