สินค้าทั้งหมดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปดอยหลวง


200x200

น้ำสตอเบอรี่

35 บาท

ดูรายละเอียด

200x200

น้ำมะม่วงมหาชนก

35 บาท

ดูรายละเอียด

200x200

น้ำเสาวรส

35 บาท

ดูรายละเอียด

200x200

มะม่วงสิ้มลิ้ม

35 บาท

ดูรายละเอียด

200x200

มะม่วงหยี

35 บาท

ดูรายละเอียด

200x200

มะม่วงแผ่นมหาชนก

35 บาท

ดูรายละเอียด