สินค้าทั้งหมดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปดอยหลวง


200x200
น้ำสตอเบอรี่

35 บาท

ดูรายละเอียด

200x200
น้ำมะม่วงมหาชนก

35 บาท

ดูรายละเอียด

200x200
น้ำเสาวรส

35 บาท

ดูรายละเอียด

200x200
มะม่วงสิ้มลิ้ม

35 บาท

ดูรายละเอียด

200x200
มะม่วงหยี

35 บาท

ดูรายละเอียด

200x200
มะม่วงแผ่นมหาชนก

35 บาท

ดูรายละเอียด