สินค้าทั้งหมดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าตีนจกแม่แจ่ม


200x200

ซิ่นลายนาคกุม

9500 บาท

ดูรายละเอียด

200x200

ซิ่นลายขันแอวอู

9500 บาท

ดูรายละเอียด

200x200

ซิ่นลายโกมรูปนก

9500 บาท

ดูรายละเอียด

200x200

ซิ่นลายขันสามแอว

9500 บาท

ดูรายละเอียด

200x200

ซิ่นลายเจียงแสนหลวง

9500 บาท

ดูรายละเอียด