สุราขาวกลั่นจากสตอเบอรี่


สุรากลั่นพื้นบ้าน วัตถุดิบหลักจากข้าวเหนียวหมัก ผ่านกระบวนการกลั่นเป็นสุราพื้นบ้าน และกลุ่มผู้ผลิตชุมชนได้พัฒนาให้เท่าเทียมกับต่างประเทศ นำผลผลิตทางด้านการเกษตรมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีกลิ่นและรสชาติที่หลากหลาย เป็นสุราผลิตจากผลไม้ตามฤดูกาล

สุราขาวกลั่นจากสตอเบอรี่ ปริมาณ 700 มิลลิลิตร วัตถุดิบหลักที่นำมาใช้จะเป็นข้าวเหนียวหมักผ่านกระบวนการกลั่นเป็นสุราพื้นบ้าน ผสมผสานผลผลิตทางการเกษตรมาพัฒนาให้มีกลิ่นและรสชาติที่หลากหลาย ใช้ผลไม้ตามฤดูกาล สินค้าOTOPของเมืองเชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนประกาศกิตการสุรา

หมวดสินค้า : เครื่องดื่ม

ประเภทสินค้า : สุราขาวกลั่น

หน่วยนับ : ขวด

ราคา 360 บาท

ขายสินค้าออนไลน์ที่ :

จำนวนที่เข้าชมสินค้า 9213 ครั้ง


คุณสมบัติทั่วไป
ขนาด : -
น้ำหนัก : 700 มิลลิตร
เหมาะสำหรับเพศ : ผู้ชาย
วิธีใช้ :
ข้อมูลอื่นๆ : คำเตือน : การดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่พาหนะลดลง เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ควรดื่ม

ชื่อร้านค้า : วิสาหกิจชุมชนประกาศกิตการสุรา
เว็บไซต์ :
Tel : 087-0939249
E-mail : prakardkij@hotmail.com
Line : 0870939249
Facebook : ไม่ระบุ