ประเภทของสินค้าในหมวดสินค้าแปรรูปการเกษตร

สินค้าทั้งหมดของสินค้าแปรรูปการเกษตร


200x200
ต้นกล้าผักชายา

35 บาท

ดูรายละเอียด

200x200
ก้อนเชื้อเห็ดโคนน้อยฤาชา

12 บาท

ดูรายละเอียด

200x200
ปุ๋ยมูลไส้เดือน

39 บาท

ดูรายละเอียด

200x200
เมล็ดมะเขือขื่น

50 บาท

ดูรายละเอียด

200x200
เมล็ดกระเพราขาว

50 บาท

ดูรายละเอียด

200x200
เมล็ดกระเพราแดง

50 บาท

ดูรายละเอียด

200x200
เมล็ดข้าวสาลี

110 บาท

ดูรายละเอียด

200x200
เมล็ดจามจุรี

50 บาท

ดูรายละเอียด

200x200
เมล็ดตำแยแมว

50 บาท

ดูรายละเอียด